Bezpieczeństwo i higiena pracy w fabryce – kto za nie odpowiada?

Działalność dużych zakładów przemysłowych powinna być zaplanowana i przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Ważny jest nie tylko plan produkcyjny, ale również dbałość o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. To istotne, gdyż w przestrzeniach fabrycznych zagrożenie dla pracowników jest dużo większe niż w przypadku wnętrz biurowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w fabryce zależą od wielu kwestii. Przede wszystkim, ważny jest stan wszystkich maszyn i urządzeń, jakie znajdują się w zakładzie. Jeśli mamy na stanie systemy mieszająco dozujące, pompy, czy kompleksowe linie produkcyjne, trzeba dbać o to, by wszystkie urządzenia były wysokiej jakości, regularnie serwisowane i naprawiane. Istotne jest również, aby przy specjalistycznych maszynach pracowali wyłącznie ci pracownicy, którzy mają odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje, doświadczenie. Bez szkolenia bhp dla konkretnego urządzenia, żaden pracownik nie powinien zajmować się jego obsługą. Osoby przypadkowe przy specjalistycznym sprzęcie są zagrożeniem zarówno dla siebie, jak i dla drogich, profesjonalnych urządzeń.

Zapewnienie środków ochrony osobistej

W każdej firmie za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim jej właściciel bądź też osoba przez niego oddelegowana do zajmowania się właśnie tymi kwestiami. Przepisy bhp muszą być spełnione ze względu na liczne kontrole, które mogą się pojawić znienacka, ale również ze względu na bezpieczeństwo pracowników czy firmowego mienia. Jeśli właściciel firmy nie dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, w jego zakładzie dużo częściej będą zdarzały się wypadki, problemy z maszynami, pożary czy inne groźne zdarzenia. Do obowiązków właściciela firmy należy również zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej i specjalistycznego sprzętu, który zapewni im bezpieczeństwo podczas pracy na konkretnym stanowisku. Jeśli pracownicy nie mają zapewnionych tych środków, mogą bez obaw odmówić wykonywania obowiązków zawodowych, a nawet zgłosić swojego pracodawcę do inspekcji pracy.

Regularnie sprawdzane maszyny

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie produkcyjnym są bezpośrednio związane z jakością, stanem technicznym i sprawnością maszyn i urządzeń znajdujących się w fabryce. Jeśli sprzęt jest przestarzały, bardzo awaryjny i działa dosłownie na słowo honoru, trzeba liczyć się z tym, że będzie powodował problemy, a także może być sporym zagrożeniem dla pracowników czy innych osób przebywających w zakładzie. Dlatego też bardzo ważne są regularne przeglądy, prace serwisowe, renowacja i naprawa maszyn. Nawet, jeśli usterka wydaje się niewielka, lepiej naprawić ją od razu, zamiast czekać, aż rozrośnie się i zacznie stanowić poważne zagrożenie. Warto pamiętać, że większość wypadków przy pracy wynika nie tylko z nieostrożności pracowników, ale również z niesprawnych i awaryjnych maszyn, które nie pracują zgodnie z oczekiwaniami i mogą powodować sporo problemów.

Dodaj komentarz