Najlepsze konto firmowe

Jakie staż musi mieć spółka, aby otrzymać kredyt bankowy?

Uzyskanie kredytu bankowego przez spółkę to ważne wydarzenie w jej działalności, które może zdecydować o dalszym rozwoju, inwestycjach lub przetrwaniu trudniejszych okresów. Jednym z kluczowych czynników, który banki biorą pod uwagę przy ocenie wniosku kredytowego, jest staż spółki.

Dlaczego staż jest ważny?

Dla banków staż spółki jest wskaźnikiem jej stabilności i doświadczenia na rynku. Nowe spółki, które dopiero rozpoczęły działalność, są często postrzegane jako bardziej ryzykowne, ponieważ nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji ani historii finansowej, którą można by ocenić. Dłuższy staż może świadczyć o tym, że spółka potrafiła przetrwać różne fazy cyklu gospodarczego, co z kolei zwiększa zaufanie banku do jej zdolności kredytowej.

Wymagany staż spółki do kredytu bankowego

Wymagania dotyczące stażu spółki mogą się różnić w zależności od banku oraz rodzaju kredytu. Ogólnie jednak można przyjąć, że:

 1. Kredyty krótkoterminowe: W przypadku kredytów krótkoterminowych (np. kredyt obrotowy) banki często wymagają, aby spółka działała na rynku przynajmniej 12 miesięcy. Taki okres pozwala na zebranie podstawowych danych finansowych i ocenę jej funkcjonowania.
 2. Kredyty inwestycyjne: W przypadku kredytów długoterminowych, takich jak kredyty inwestycyjne, wymagania mogą być bardziej restrykcyjne. Banki mogą oczekiwać, że spółka będzie miała co najmniej 2-3 lata stażu. Dłuższy okres działania daje lepszy obraz kondycji finansowej i stabilności spółki.
 3. Kredyty hipoteczne dla spółek: W przypadku kredytów zabezpieczonych, takich jak kredyty hipoteczne, wymagania dotyczące stażu mogą być nieco łagodniejsze, jeśli spółka może przedstawić wartościowe zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Mimo to, banki zwykle preferują, aby spółka działała przynajmniej 1-2 lata.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby bank mógł ocenić staż i kondycję finansową spółki, będzie wymagał dostarczenia szeregu dokumentów. Do najważniejszych należą:

 1. Sprawozdania finansowe: Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie lata obrotowe. W przypadku młodszych spółek mogą to być również sprawozdania kwartalne.
 2. Deklaracje podatkowe: Dokumenty potwierdzające rozliczenia z fiskusem, takie jak PIT, CIT czy VAT.
 3. Rejestracja spółki: Dokumenty potwierdzające założenie spółki, takie jak odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) lub CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 4. Umowy i kontrakty: Kluczowe umowy handlowe oraz kontrakty, które mogą potwierdzić stabilność przychodów.
 5. Biznesplan: W przypadku kredytów inwestycyjnych szczególnie ważny jest dobrze przygotowany biznesplan, który przedstawi planowane inwestycje, prognozy finansowe i strategię rozwoju spółki.

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu?

Jeśli Twoja spółka dopiero rozpoczyna działalność i nie spełnia jeszcze wymagań dotyczących stażu, istnieje kilka kroków, które mogą zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu:

 1. Zabezpieczenie kredytu: Przedstawienie zabezpieczenia w postaci nieruchomości, ruchomości lub gwarancji osoby trzeciej może znacząco zwiększyć wiarygodność w oczach banku.
 2. Solidny biznesplan: Nawet młoda spółka może zyskać zaufanie banku dzięki dobrze przygotowanemu biznesplanowi, który szczegółowo przedstawi planowane działania, przewidywane przychody i koszty oraz strategię osiągnięcia rentowności.
 3. Dobre relacje z bankiem: Warto budować relacje z bankiem od samego początku działalności. Korzystanie z innych produktów bankowych, takich jak konto firmowe czy linia kredytowa, może pomóc w zbudowaniu pozytywnej historii kredytowej.
 4. Zewnętrzne wsparcie finansowe: Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak dotacje, inwestycje venture capital czy anioły biznesu, może poprawić kondycję finansową spółki i zwiększyć jej atrakcyjność dla banków.
 5. Dobra historia płatnicza: Terminowe regulowanie zobowiązań, takich jak faktury czy leasingi, może pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej spółki.
Prowadzisz spółkę lub działalność gospodarczą? Analiza kredytowa to kluczowy krok w pozyskiwaniu kredytu. Daniel Kamiński z Olsztyna oferuje profesjonalne usługi analizy kredytowej, które na wstępnym etapie ocenią szanse Twojej spółki na kredyt. Dzięki analizie kredytowej przygotuje Twoją firmę do skutecznego wnioskowania o kredyt.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu bankowego to proces, który wymaga od spółki spełnienia szeregu wymagań, z których jednym z kluczowych jest staż. Banki przywiązują dużą wagę do długości działania spółki na rynku, ponieważ jest to jeden z głównych wskaźników jej stabilności i zdolności do spłaty zobowiązań.

Dłuższy staż spółki zwykle zwiększa jej szanse na uzyskanie kredytu, ale nawet młodsze spółki mogą znaleźć rozwiązania, które pomogą im zdobyć potrzebne finansowanie. Kluczowe jest przedstawienie bankowi solidnych danych finansowych, zabezpieczeń oraz dobrze przemyślanego biznesplanu.

Pamiętaj, że każda spółka jest inna i wymagania mogą się różnić w zależności od specyfiki działalności, rodzaju kredytu oraz polityki danego banku. Warto skonsultować się z doradcą finansowym lub pośrednikiem kredytowym, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie i przygotować spółkę do procesu ubiegania się o kredyt.

 

Dodaj komentarz