Plan domu – co się na niego składa?

Plany budynków to zestaw rysunków, który składa się z planu piętra, planu terenu, przekrojów, elewacji, rysunków elektrycznych, hydraulicznych i krajobrazowych w celu ułatwienia budowy na miejscu. Projekty domów są środkiem do urzeczywistnienia poglądów i koncepcji architekta lub projektanta. Przykładowe znajdziesz tutaj: https://archido.pl/12-projekty-domow.

Rodzaje

Biorąc pod uwagę szczegółowość i złożoność projektu, architekt wystawia różne rodzaje rysunków w celu łatwego zrozumienia i płynnego przebiegu procesu budowlanego. Niektóre rodzaje rysunków zostały szczegółowo omówione poniżej.

Projekt terenu wokół domu – jest to pierwszy projekt, który jest wykonany dla każdego projektu przed przystąpieniem do procesu tworzenia szczegółów. Opracowanie planu terenu jest narzędziem służącym do ustalenia zarówno układu terenu, jak i wielkości i orientacji proponowanych nowych budynków.

Rysunki te powinny być zgodne z lokalnymi kodeksami rozwoju, w tym ograniczeniami dotyczącymi miejsc historycznych. Działają jako umowa prawna o pozwolenie na budowę od organu rządowego. W tym celu wymagane jest sporządzenie planu terenu przez licencjonowanego specjalistę, takiego jak:

  • architekt,

  • inżynier,

  • architekt krajobrazu,

  • geodeta.

Plan piętra

Plan oznacza widok z góry dowolnego budynku lub obiektu. Plan piętra jest najbardziej fundamentalnym schematem architektonicznym, widok z góry pokazujący rozmieszczenie przestrzeni w budynku w taki sam sposób jak mapa, ale pokazujący układ na określonym poziomie budynku.

Widok rzutu kondygnacji jest definiowany jako pionowy rzut ortograficzny obiektu na poziomą płaszczyznę przecinającą budynek. To pokazuje ściany, okna, drzwi i inne funkcje, takie jak schody, okucia, a nawet meble.

Plan piętra jest zwykle podawany w formie 2D, która zawiera wszystkie pomiary i szczegóły. Przeglądanie go to najlepszy moment na lepsze zrozumienie i konceptualizację planu przed budową, plany pięter które są wykonane w 3D, gdzie można zobaczyć, jak wygląda całe mieszkanie z meblami z góry, co pozwala zobaczyć nie tylko, jak przedmioty pasują do przestrzeni , ale jak wyglądają poszczególne elementy mebli.

Przekrój

Geometrycznie przekrój jest poziomym rzutem ortograficznym budynku na płaszczyznę pionową przecinającą budynek. Przekrój to przekrój pionowy każdego budynku, który pokazuje szczegóły wymiaru, grubości dowolnego elementu budynku. Przedstawia również wysokość progu, wysokość nadproża, wysokość podłogi i inne drobne szczegóły konstrukcji.

Płaszczyzna przekroju, w której plan jest wycięty w pionie, jest reprezentowana na 2d planie podłogi pogrubioną linią przerywaną.

Rysunek elewacji jest rzutem ortograficznym przedstawiającym jedną stronę domu. Celem rysunku elewacyjnego jest pokazanie gotowego wyglądu danej strony domu i zapewnienie wymiarów wysokości w pionie. Elewacja zewnętrzna to zewnętrzna reprezentacja budynku. Składa się ze szczegółów dotyczących rodzaju wykończenia, wysokości podłogi i ewentualnych występów.

Konsultacja merytoryczna artykułu: https://archido.pl

Dodaj komentarz