Plan marketingowy na rozwój agencji architektonicznej – jak go dobrze napisać?

Jednym z kluczowych elementów biznesplanu jest plan marketingowy. Tylko jak go dobrze napisać? Tego dowiesz się z poniższego artykuły!

Pragniesz zbudować pozytywny wizerunek swojej firmy? Szukasz pomysłu na to, jak wyróżnić się na tle konkurencji? A może po prostu chcesz pozyskać klientów do swojej agencji architektonicznej? Niezależnie od tego, jaki cel przyświeca Twoim działaniom, bez odpowiedniego planu marketingowego nie uda Ci się go osiągnąć. Czy jednak jest ten plan marketingowy i po co się go tworzy? Pod jego nazwą kryje się dokument wyznaczający strategię marketingową firmy, czyli inaczej mówiąc cele marketingowe agencji architektonicznej oraz sposoby ich osiągnięcia. Najprościej mówiąc plan marketingowy to różnego typu działania, których zadaniem jest zapewnić dochody agencji architektonicznej. Plan marketingowy dotyczyć może wszystkich usług oferowanych przez agencję architektoniczną, ale może być też napisany pod konkretną usługę. Może odnosić się do rynku lokalnego, krajowego lub też międzynarodowego.

Grunt to dobre przygotowanie

content marketingZanim zabierzemy się za stworzenie dokumentu, musimy najpierw się do tego odpowiednio przygotować. Co należy zrobić? Czeka nas trochę pracy, ponieważ musi zebrać pewne informacje o swojej agencji architektonicznej oraz o jej otoczeniu. W pierwszej kolejności należy określić, jakie agencja ma strategiczne cele, a następnie opracować taki plan marketingowy, który będzie z nimi współgrał. Aby ułatwić sobie zadanie, należy kierować się podstawowymi zasadami. Jakimi? Cele firmy powinny być ambitne, ale realne do osiągnięcia. Dzięki temu agencja będzie mogła się rozwijać, ale stawiając tylko realne cele, ma szansę je osiągnąć. Następnie należy zebrać informacje o otoczeniu agencji. Określić, jakie firmy funkcjonują na rynku i jakie relacje ma z nimi agencja. Analiza otoczenia pozwala zidentyfikować szanse oraz zagrożenia dla agencji wynikające z funkcjonowania innych firm. Przy tworzeniu planu marketingowego potrzebna będzie także analiza agencji, określenie co posiada, jakie ma braki i co wymaga dopracowania, co pozwoli ocenić słabe i mocne strony agencji.

Elementy planu marketingowego

Gdy ten etap będziemy mieli już za sobą, pozostaje nam już tylko zabrać się za tworzenie planu marketingowego. Powinien on się składać z następujących elementów:
Streszczenie planu marketingowego – powinno być wprowadzeniem do planu marketingowego, który będzie skrótowo prezentował to, co zawiera plan marketingowy.
Analiza sytuacji – tutaj powinny się znaleźć informacje na temat założeń, rynków strategicznych oraz kluczowych usług agencji architektonicznej.
Cele marketingowe – odnoszą się do tego, co chcemy osiągnąć przez oferowanie swoich usług.
Strategie marketingowe – to nic innego jak metody, które wykorzystamy do osiągnięcia założonych celów.
Harmonogram realizacji – określa, w jakim czasie dane czynności mają być podjęte oraz zakończone.
Budżet – w budżecie należy określić koszty wynikające z przeprowadzenia planu marketingowego oraz określić przychody, które uzyska agencja.
Procedury kontrolne i aktualizacyjne – ostatni element opiera się na wskazaniu sposobu, w jaki zmierzy się efekty zastosowanego planu.

Artykuł opracowany wspólnie ze stroną http://efectownia.pl/.
Opracowano wspólnie z partnerem: holowanie berlin

Dodaj komentarz