Problem z osuszaczem powietrza – co może być przyczyną?

Jeśli osuszacz nie zbiera wody, mimo że temperatura w pomieszczeniu przekracza określoną liczbę stopni, może występować problem z kondensatorem w obwodzie sprężarki. Sprężarka przepuszcza czynnik chłodniczy przez urządzenie, aby usunąć wilgoć z powietrza, która zbiera się w wiadrze. Jeśli kondensator ulegnie awarii, sprężarka nie będzie działać.

Oznaki uszkodzenia kondensatora to ciągłe wyzwalanie urządzenia przeciążeniowego. Przeszkolony technik może przeprowadzić test w celu określenia, czy kondensator jest uszkodzony i trzeba spojrzeć na nowe osuszacze powietrza , czy też mała naprawa to wszystko, co jest potrzebne.

Jeśli Twój osuszacz nie zbiera wody, mimo że temperatura w pomieszczeniu przekracza wyznaczoną temperaturę – prawdopodobnie oznacza to, że sprężarka osuszacza nie działa. Ta część może zawieść z wielu powodów, z których jednym jest awaria urządzenia przeciążającego. Przeciążenie jest elementem kompresora, który chroni silnik przed uszkodzeniem. Jeśli przeciążenie nie działa, sprężarka nie będzie działać, co oznacza, że woda nie jest zbierana. Ciągłość przeciążenia można sprawdzić za pomocą multimetru. Ta część często zawodzi, gdy urządzenie jest zasilane przez przedłużacze, które są zbyt długie lub zbyt małe dla urządzenia.

Silnik wentylatora

Może też występować problem z silnikiem wentylatora. Silnik wentylatora utrzymuje przepływ powietrza przez wężownice parownika, zapobiegając ich oblodzeniu. Aby rozwiązać problem z tą częścią osuszacza, sprawdź, czy przez kratkę przepływa powietrze. Jeśli nie ma nadmuchu powietrza lub jest bardzo mało, sprawdź pokrywę wentylatora i wężownice parownika, aby upewnić się, że nie są zablokowane przez kurz i zanieczyszczenia. Sprawdź, czy:

  • wentylator może się swobodnie obracać
  • wirnik dmuchawy jest dobrze zamocowany do wału silnika.

Czasami silnik wentylatora obraca się powoli lub buczy, ale w ogóle się nie obraca, co oznacza, że należy go wymienić. Aby obserwować wentylator, możesz obsługiwać urządzenie w trybie samego wentylatora, ale zachowaj przy tym dużą ostrożność.

Elektroniczna płytka sterująca lub zespół PCB

Jeśli osuszacz nie zbiera wody, czasem winowajcą jest wadliwa elektroniczna płyta sterująca lub zespół PCB – bowiem mogą nie sterować odpowiednio sprężarką i silnikiem wentylatora. Płytka sterownicza jest częścią nowoczesnych osuszaczy i wykorzystuje czujniki do monitorowania wilgotności otoczenia i sygnalizowania uruchomienia sprężarki. Aby rozwiązać problem z tą częścią, możesz wykonać test napięcia na przekaźnikach wyjściowych za pomocą multimetru, aby upewnić się, że przekaźniki i czujniki działają.

Więcej pomysłów na podjęcie działań naprawczych

Nadal nie wiesz, która część jest zepsuta? Całe szczęście, na rynku nie brakuje ekspertów, którzy mogą zaoferować Ci niestandardową pomoc w rozwiązywaniu problemów, pamiętaj jednak, by zgłaszając się do nich mieć pod ręką numeru modelu osuszacza, jakiego dotyczy problem.

Dodaj komentarz