Szkolenia na symulatorze jazdy samochodem – poznaj możliwości

Od kilkudziesięciu lat operatorzy flot pojazdów silnikowych dostrzegają, że inwestycje w szkolenie kierowców przynoszą wiele korzyści, tj. zmniejszają koszty i poprawiają bezpieczeństwo. Tradycyjne szkolenie kierowców składa się z różnorodnych połączeń teorii w klasie i szkolenia w pojeździe na torach zamkniętych lub w prawdziwym ruchu drogowym. W ostatnim czasie, dzięki połączeniu malejących kosztów sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz rosnącego realizmu produkcji obrazu, szkolenia na symulatorze jazdy stały się bardziej atrakcyjne i możliwe do wykonania.

Ponadto postępowi producenci symulatorów jazdy koncentrują więcej zasobów na opracowywaniu i naukowej walidacji oprogramowania szkoleniowego, tj. scenariuszy uczenia się dostępnych w ich produktach. Przed zainwestowaniem w symulator jazdy samochodem lublin menedżerowie flot powinni zadać kluczowe pytanie: „Czy w porównaniu z tradycyjnymi metodami szkolenia kierowców szkolenie oparte na symulatorach jazdy jest równie lub bardziej efektywne?” Naukowa odpowiedź na to pytanie musi opierać się na logice i dowodach.

Wiele zalet symulatorów jazdy do szkolenia kierowców

Poniżej wymieniono kilka logicznych powodów, dla których szkolenie oparte na symulatorze jazdy jest bardziej efektywne niż tradycyjne szkolenie kierowców.

Uczącym się kierowcom z definicji brakuje wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Większość uczących się kierowców to także młodzi mężczyźni, którym może brakować dojrzałości potrzebnej do konsekwentnego podejmowania bezpiecznych decyzji dotyczących jazdy. Symulatory jazdy pozwalają uczącym się doświadczać konsekwencji swoich działań w niemal nieograniczonym zakresie sytuacji na drodze bez ryzyka szkód materialnych i obrażeń. Równoważne szkolenie w realnym świecie byłoby zbyt drogie i niebezpieczne. Dobrze zaprojektowany i administrowany program szkoleniowy oparty na symulatorze jazdy może poprawić kontrolę nad pojazdem, zarządzanie ruchem, postrzeganie zagrożeń i podejmowanie decyzji bez budowania niebezpiecznej nadmiernej pewności siebie.

Szkolenie dla krytycznych i rzadkich zdarzeń drogowych

Nawet doświadczeni kierowcy są stosunkowo mało narażeni na zdarzenia krytyczne, m.in. pękanie opon, wyskakujące zwierzęta lub piesi przechodzący przez jezdnię. Szkolenie na symulatorze pozwala uczącym się ćwiczyć i rozwijać większe kompetencje w szerszej gamie sytuacji w krótszym czasie, niż byłoby to możliwe w przypadku tradycyjnego szkolenia kierowców. Symulatory ułatwiają także powtarzające się treningi w sytuacjach krytycznych.

Programowalność i wszechstronność scenariusza nauki

Formuła 1Najbardziej oczywistą zaletą programowalnych, interaktywnych symulatorów jazdy jest umożliwienie uczniom ekspozycji, szkolenia i testowania w różnych kombinacjach warunków pogodowych, drogowych lub drogowych. Mniej oczywistą, ale zapewne jeszcze większą zaletą jest to, że programowalne symulatory jazdy umożliwiają projektantom i kierownikom programów szkoleniowych liczne inne możliwości. Można na przykład analizować złożone zadania związane z prowadzeniem pojazdu, manewry lub sytuacje drogowe i podzielić je na prostsze, częściowe ćwiczenia szkoleniowe, które są łatwiejsze do nauczenia i które można później połączyć w ćwiczenia obejmujące całe zadanie.

Dodaj komentarz