Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Aby wynajem mieszkania był w pełni legalny i miał rację bytu, musi zostać zawarta umowa najmu w formie pisemnej. Znajdują się w niej wszelkie dane, prawa i obowiązki stron, a także określone środki komunikacji i okres wypowiedzenia. To w zasadzie podstawa – ale jak przygotować taką umowę porządnie, aby każda ze stron czuła się bezpiecznie, a mieszkanie przynosiło stały dochód?

Podczas przygotowania umowy najmu ważne jest, aby uwzględnić dobro zarówno najemcy, jak i właściciela mieszkania. W końcu chodzi o to, aby z jednej strony najemcy mieszkało się przyjemnie, a z drugiej by właściciel miał pewność, że jego cztery ściany będą w pełni bezpieczne. Musi zostać zachowana swoista harmonia między nimi – tylko wtedy jest szansa na zbudowanie dobrych, profesjonalnych relacji.

Umowa najmu – co musi być w niej zawarte?

Umowa najmu mieszkania ma na celu określić wzajemne relacje między najemcą, a wynajmującym. Oprócz elementów, które zostaną wspólnie ustalone, jest wiele punktów, które mają obowiązek się w niej pojawić. Muszą to być przede wszystkim dane wynajmującego i najemcy, czas trwania umowy, przedmiot najmu, wysokość czynszu, miejsce i data zawarcia umowy, i podpis obu stron. Dobrze jest również wskazać adres zamieszkania obu stron, numer PESEL, a także serię i numer dokumentu tożsamości.

Podczas określenia przedmiotu najmu trzeba kierować się konkretnymi danymi, jak chociażby adres nieruchomości, liczba pokoi, powierzchnię, pomieszczenia przynależne. Jeśli została założona Księga Wieczysta również należy ją uwzględnić. Jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi nieporozumieniami i próbą zarzucenia, że mieszkanie miało być inne.

W trakcie ustalania wysokości czynszu dobrze jest ustalić też termin jego płatności oraz sposób jego obliczania. Każda ze stron powinna być w posiadaniu po jednej dokładnie tak samo sporządzonej umowy, z uwzględnionym miejscem i datą jej podpisania.

Umowa na czas określony

https://www.ubezpieczeniemieszkania.plMało który właściciel mieszkania decyduje się na zawarcie umowy na wynajem czas nieokreślony. Jest to po prostu zbyt niepewna opcja, która może przynieść wiele problemów. Dlatego umowa na czas określony jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Jak sama nazwa wskazuje, umowa na czas określony z góry ustala okres, w jakim będzie ona obowiązywała obie strony.

To, na jaki czas zostanie podpisana zależy tylko i wyłącznie od wynajmującego. Jej głównym założeniem jest jej brak przedwczesnej rozwiązywalności – jeżeli oczywiście zostało to uwzględnione w umowie za porozumieniem obu stron. Wszelkie okresy wypowiedzenia pojawią się jeśli wynajmujący okaże taką wolę – nie mogą być one natomiast krótsze niż te wskazane przez Kodeks Cywilny i ustawę o ochronie praw lokatorów.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Każda umowa najmu powinna mieć załączony protokół zdawczo-odbiorczy, który uwzględnia wszystkie niezbędne informacje o stanie mieszkania podczas rozliczenia kaucji. Należą do nich spisane stany liczników, opis drzwi, okien, ścian, sufitów i podłóg, opis urządzeń AGD, mebli oraz innego rodzaju wyposażenia mieszkania.

Wszystko musi być dokładnie opisane, aby uniknąć ewentualnej awantury o to, w jakim stanie najemca oddaje mieszkanie, a w jakim je otrzymał. Dobrze, aby każde zniszczenia uwiecznić dodatkowo na fotografii.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacką Edyty Wojciechowskiej – specjalistką od prawa cywilnego w Poznaniu.

Dodaj komentarz