Wyposażenie salonu piękności a wytyczne BHP

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy musi być sprawdzane co roku. Częściej, jeśli nastąpiły zmiany w procesie zakupu nowego sprzętu.

Ważne jest, aby mieć własne procedury bezpieczeństwa dla salonu kosmetycznego lub fryzjerskiego bez względu na to, czy odbywa się tam zwykłe podcięcie włosów czy też profesjonalny makijaż permanentny ust warszawa. Wszystkie szkolenia BHP muszą być rejestrowane, karty szkoleniowe muszą być podpisane zarówno przez właścieila, jak i stażystę. Zapisy szkoleniowe muszą być przechowywane tak długo, jak terapeuta jest zatrudniony w firmie i co najmniej 10 lat później. Rejestry wypadków powodujące natychmiastowe obrażenia powinny być utrzymywane przez co najmniej 10 lat.

Pracodawcy mają ogólny obowiązek zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu swoich pracowników, klientów, gości i innych osób, na które mogą mieć wpływ działania salonu. Środki zapobiegania wypadkom są pod kontrolą kierownictwa. Przed napisaniem oświadczenia o zdrowiu i bezpieczeństwie, jeśli jest to konieczne zachęca się do przeprowadzenia oceny ryzyka we wszystkich obszarach salonu.

Ocena ryzyka jest dokładną analizą tego, co może spowodować szkodę lub stratę, aby można było ocenić, czy podjąłeś wystarczające środki ostrożności lub czy powinieneś zrobić więcej.

Obszary, na które należy zwrócić uwagę

Wentylacja: okna lub inne otwory mogą zapewnić wystarczającą wentylację, ale w razie potrzeby należy zapewnić i regularnie konserwować systemy wentylacji mechanicznej.

Temperatury powinny wynosić od 20 ° C do 23 ° C.

Oświetlenie powinno być wystarczające, aby umożliwić kosmetyzkom pracę i bezpieczne poruszanie się. W razie potrzeby należy zapewnić lokalne oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy i w miejscach szczególnego ryzyka. Oprawy oświetleniowe nie powinny stwarzać zagrożenia.

hełm do piaskowaniaCzystość i odpady, każdy salon i meble, wyposażenie, sprzęt powinny być nieskazitelne, a także muszą być czyste powierzchnie podłóg, ścian i sufitów. Czyszczenie i usuwanie odpadów powinno być przeprowadzane w razie potrzeby za pomocą skutecznej metody. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach.

Wymiary i przestrzeń w pokoju zabiegowym, gabinety zabiegowe powinny mieć wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby móc po nich poruszać się z łatwością. Wszystko musi być uwzględnione w zależności od:

  • układu
  • zawartości
  • charakteru pracy

Stanowiska pracy i siedzenia, stanowiska pracy powinny być odpowiednie dla terapeutów kosmetycznych, którzy ich używają. Terapeuci muszą mieć możliwość szybkiego opuszczenia stanowisk pracy w sytuacji awaryjnej. Jeśli praca jest zakończona, należy upewnić się, że w salonie posiada się odpowiednie siedzenia. Siedzenie powinno zapewniać odpowiednie wsparcie dla dolnej części pleców.

Konserwacja

Cały salon, maszyny, niektóre urządzenia powinny być utrzymywane w sprawnym stanie technicznym: sprzęt, który mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub dobrostanu, gdyby wystąpiła usterka, musi być sprawdzany w bardzo regularnych odstępach czasu.

Dodaj komentarz