Ognioodporność i inne kwestie bezpieczeństwa antresoli magazynowej

Rozważając zmaksymalizowanie przestrzeni roboczej dzięki instalacji antresoli, sposób, w jaki zamierzasz ją wykorzystać w przestrzeni, zadecyduje, czy ta konstrukcja będzie wymagać odporności ogniowej, aby zachować zgodność z przepisami budowlanymi.

Antresole są często używane w celu zwiększenia pojemności środowiska pracy dla przestrzeni magazynowej lub biurowej. Różne czynniki, takie jak wielkość antresoli, odległości, wykorzystanie oraz liczba i rodzaj osób, które będą korzystać z przestrzeni w danym momencie, będą decydować o tym, jaki poziom przepisów przeciwpożarowych na antresoli jest potrzebny.

Możesz określić, czy Twoja antresola musi być ognioodporna, sprawdzając określone kryteria.

Skąd mam wiedzieć, czy moja przestrzeń magazynowa na antresoli musi być ognioodporna?

Zwykle musi być ognioodporna, jeśli:

• Zajmuje ponad 50% powierzchni parteru
• Ma ponad 20 m długości lub szerokości
• Zajmuje więcej niż jeden poziom/poziom
• Z podłogi będą korzystać mieszkańcy
• Personel będzie zajmował antresolę w pełnym wymiarze godzin
• Przestrzeń będzie wykorzystywana jako przestrzeń dla dużej liczby osób (np. przerwy obiadowe, szkolenia, spotkania itp.)

Możesz przeczytać nasze dodatkowe wskazówki, jak ustalić, czy powinieneś pomyśleć o odporności ogniowej stawiając antresole magazynowe.

Jak możesz ocenić ognioodporność podłogi na antresoli?

Zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu antresoli zwykle obejmuje 30- lub 60-minutowy ognioodporny sufit podwieszany zainstalowany na spodzie antresoli, z okapem/głowicą po wszystkich odsłoniętych stronach stropu antresoli. Maskownica / głowica grodziowa wypełnia pustkę między sufitem a spodem płyty wiórowej ze wszystkich odsłoniętych stron.

Każda stalowa kolumna podtrzymująca podłogę antresoli będzie miała również ognioodporną okładzinę kolumny, która zapewni im 30/60/90-minutową odporność ogniową.

Wszystkie stropy na antresoli muszą w pełni spełniać przepisy budowlane oraz wymagania i zalecenia – w tym zabezpieczenia, takie jak osłony, poręcze i zabezpieczenia krawędzi tam, gdzie to konieczne. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość częstych wypadków, takich jak spadanie przedmiotów z antresoli i zranienie osób znajdujących się poniżej. Konieczne jest dowiedzieć się jak najwięcej na temat zdrowia i bezpieczeństwa na antresoli – to ma pomóc w rozpoznaniu możliwych zagrożeń i podjęciu odpowiednich środków zapobiegawczych.

Zapobieganie wypadkom i potknięciom

Aby zapewnić skuteczne bezpieczeństwo podłogi na antresoli, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej oceny ryzyka, zarówno dla samej antresoli, jak i obszaru pod nią i wokół. Ocena ryzyka związanego z podłogą antresoli powinna uwzględniać prawdopodobne konsekwencje typowych wypadków, takich jak potknięcia i poślizgnięcia, oraz poważniejszych incydentów, takich jak uderzenie wózka widłowego lub pojazdu dostawczego w wsporniki podłogowe.

Zapobieganie potknięciom i poślizgnięciom może polegać na wyborze wykładziny podłogowej, zapewnieniu poręczy, upewnieniu się, że chodniki nie są zablokowane i że wszystkie obszary są odpowiednio oświetlone.

Dodaj komentarz