Szkody spowodowane przez wodę – poznaj zagrożenie!

Uszkodzenia powodziowe można znaleźć w dowolnym obszarze geograficznym, niezależnie od wysokości. Przyczyny powodzi mogą być różne: od klęsk żywiołowych po pękające rury lub linie kanalizacyjne.

Niezależnie od przyczyny profesjonaliści w tym zakresie często są proszeni o:

  • naprawę szkód spowodowanych przez wodę

  • przywrócenie zalanych nieruchomości do stanu użyteczności.

Proces odwrócenia szkód spowodowanych przez wodę jest ściśle regulowany w celu zapewnienia, że właściwości uszkodzone przez powodzie lub ścieki mogą być skutecznie przywrócone do bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców budynku i że pracownicy pozostają bezpieczni podczas sprzątania.

Kategorie szkód spowodowanych przez wodę

Zapewnia on konkretny zestaw praktycznych standardów ograniczania wody, naprawy szkód powodziowych i oczyszczania ścieków. Dokument stanowi podstawę podstawowych zasad odbudowy szkód spowodowanych przez wodę, w tym etapów tego procesu. Obejmuje zarówno standardy, jak i odniesienia. Należy zauważyć, że ten poradnik nie próbuje nauczyć kompleksowego i złożonego procesu odbudowy szkód spowodowanych przez wodę – stanowi raczej podstawę podstawowych zasad prawidłowych praktyk odbudowy. Na stronie https://osuszacz-maz.pl/ można znaleźć jeszcze więcej informacji na ten temat.

Istnieją trzy główne kategorie szkód spowodowanych przez wodę, które wynikają z szerokiego zakresu przyczyn szkód spowodowanych przez wodę. Mogą to być:

  • pęknięta linia wody pitnej,

  • pęknięcie rury odpływowej i wentylacyjnej transportującej szarą wodę,

  • zapchanie się linii kanalizacyjnej wysyłającej skażoną biologicznie czarną wodę przez budynek lub klęskę żywiołową.

Klasyfikacje te oparte są na poziomie zanieczyszczenia wody odpowiedzialnej za uszkodzenie.

Uszkodzenie wodne kategorii 1

Tutaj woda pochodzi ze źródła przenośnego lub sanitarnego i nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda ta nie stanowi zagrożenia dla spożycia, narażenia przez skórę lub narażenia przez drogi oddechowe. Źródła zwykle obejmują zerwane linie zasilające, systemy zraszające, przepełnione pojemniki bez zanieczyszczeń lub źródła naturalne, takie jak deszcz lub woda topiąca. Jest to znane jako „świeża” woda.

Uszkodzenie wodne kategorii 2

W tym miejscu woda zawiera znaczne zanieczyszczenia i może powodować choroby lub dyskomfort, jeśli ludzie ją spożywają lub mają z nią kontakt. Ten rodzaj wody zawiera niebezpieczne poziomy mikroorganizmów i / lub substancji chemicznych lub biologicznych, takich jak rozcieńczony mocz, detergenty, wyciek z ciśnienia hydrostatycznego lub pęknięte zbiorniki magazynowe. Jest to znane jako „szara” woda.

Uszkodzenie wodne kategorii 3

To tutaj woda jest „rażąco zanieczyszczona” i zawiera szkodliwe czynniki chorobotwórcze i toksyczne. Surowe ścieki są zdecydowanie najczęstszym sprawcą „czarnej” wody i mogą być śmiertelne dla ludzi i niszczące własność, jeśli odbudowa szkód nie zostanie całkowicie naprawiona.

Dodaj komentarz