Wniosek taryfowy – ocena, analiza, weryfikacja

Czy wiesz, jakie obowiązki spoczywają na organie regulacyjnym w okresie do 45 dni od otrzymania wniosku taryfowego? Czytaj dalej, a poznasz odpowiedzi na to i inne pytania, jeśli chodzi o wnioski taryfowe i wszystko, co z nimi związane.

Gdy wniosek taryfowy wpłynie do organu regulacyjnego…

Ten ma 45 dni na jego weryfikację. Musi ocenić projekt taryfy zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi. Podobnie ocenione musi zostać uzasadnienie – dlatego tak ważne jest postaranie się o to, by oba dokumenty były solidnie przygotowane, w całości zgodnie z literą prawa. Najważniejsze jest to, by oba dokumenty były zgodne z wymaganiami, jakie określają przepisy ustawy związane z Prawem Wodnym oraz przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Ten sam organ musi dokonać też analizy związanej ze zmianami warunków ekonomicznych wykonywanych przez dane, składające wniosek przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Jest kilka aspektów, na których należy się tutaj skupić najbardziej, a mianowicie:

  • marża zysków
  • weryfikacja kosztów.

Jeśli chodzi o weryfikację kosztów szczególne znaczenie ma to, by była tutaj uwzględniona celowość ich ponoszenia. Chodzi przecież nade wszystko o to, by w efekcie mogło to zapewnić ochronę interesów odbiorców usług, aby ceny za nie nie wzrosły bez uzasadnienia. Ma to naprawdę ogromne znaczenie, niż więc dziwnego, że weryfikacja realizowana jest tak pieczołowicie.

Postępowanie taryfowe – istotne terminy

Jeśli chodzi o samo przekazanie wniosku to musi ono się odbyć w terminie do 120 dni przed zmianą taryfy. Oczywiście wniosek ma być przekazany do organu, a za jego przekazanie odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Ocena wniosku przez organ, jak wspominano wyżej to 45 dni od daty otrzymania wniosku. Tyle dokładnie czasu na jego weryfikację ma organ, aby została dokładnie oceniona i przeanalizowana treść wniosku i uzasadnienia – w całości, nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek niedopatrzenia.

Jeśli chodzi o ogłoszenie taryfy – musi miejsce w terminie siedmiu dni od zapadnięcia decyzji ostatecznej. 7 dni minie i wtedy owa zatwierdzona taryfa wchodzi w życie ze wszystkimi swoimi regulacjami, które zostały w oparciu o prawo przekazane przez przedsiębiorstwo do organu.

Czy taryfa może wejść w życie bez braku decyzji? Okazuje się, że tak. Ma to miejsce w przypadku, gdy organ nie wyda takowej w terminie 45 dni od daty otrzymania wniosku i jego uzasadnienia. Wtedy jednak musi upłynąć aż 120 dni od dnia doręczenia jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne danej gminy do organu. W takim też przypadku pojawia się brak możliwości wydania decyzji w przedmiocie wniosku taryfowego. Pojawi się wada nieważności, jeśli coś tutaj jednak będzie nieuwzględnione. W takich przypadkach tym bardziej warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która wyspecjalizowała się w tym temacie i jest na bieżąco z wszystkimi jego aktualizacjami, wymaganiami, aspektami. Milczące załatwianie sprawy też musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami.

Dodaj komentarz