Polski rynek remontowo – budowlany dla pracowników ze wschodu

Zgodnie z danymi GUS, prawie 2,5 mln Polaków pracuje za granicą, z czego większość stanowią pracownicy fizyczni. Z tego powodu branża remontowo-budowlana to jeden z największych działów gospodarki w Polsce, który posiłkuje się pracownikami zagranicznymi. Ze względu na uwarunkowania polityczne i geograficzne są to najczęściej Ukraińcy i w mniejszym stopniu Białorusini oraz inne narody Europy Wschodniej. Czy warto powierzyć usługi budowlane lub remont mieszkania takim pracownikom?

Usługi budowlane na wschodzie – dlaczego emigrują fachowcy?

W pierwszej dekadzie XXI wieku w krajach byłego związku radzieckiego oraz innych krajach wschodnich (np. Gruzji) obserwowalny był boom na rynku budowlanym. Miało to związek głównie z odbudową finansową tych krajów po wyzwoleniu się spod wpływów Rosji. Z tego względu możemy liczyć na dużą liczbę fachowców w tej właśnie dziedzinie, którzy ze względu na sporą recesję gospodarczą w tamtych regionach obecnie wybierają migrację zarobkową do Polski. Trudna sytuacja ekonomiczna widoczna jest zwłaszcza na Ukrainie (i stąd też pochodzi najwięcej wykwalifikowanych budowlańców), gdzie jakikolwiek wzrost gospodarczy dotyczy przede wszystkim sektora rolnego. Dodatkowo zarobki na Ukrainie są tak małe, że mieszkańcy tego kraju nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z usług remontowych, co jeszcze bardziej ogranicza tamtejszy rynek pracy.

Wschodni pracownicy budowlani w Polsce

Z danych NBP wnika, że ponad jedna trzecia cudzoziemców w Polsce zatrudniona jest w branży budowlanej. Jest to jeden z największych wzrostów zatrudnienia pracowników wschodnich – w 2014 roku wynosił on 15,3 procent, a w 2018 roku już 35,3 procent. Na plus przemawia też młody średni wiek imigrantów, który obecnie wynosi 33 lata. Wzrost zainteresowania pracownikami budowlanymi zauważalny jest również przez agencje pracy tymczasowej wynajmującej wschodnich pracowników polskim przedsiębiorstwom. WorkBalance (https://wynajempracownikow.pl), firma o zasięgu ogólnopolskim, potwierdza ten trend – Powodem, dla którego zarówno obcokrajowcy, jak i Polscy pracodawcy korzystają z naszych usług, jest z jednej strony chęć znalezienia zaufanego pracownika o wysokich kwalifikacjach, a z drugiej chęć podjęcia pracy zgodnej ze swoimi umiejętnościami zgłaszana przez cudzoziemców – tłumaczy Artur Zięba, specjalista HR firmy. – Pracodawcy poszukują konkretnych, wyspecjalizowanych pracowników, np. tynkarzy lub kafelkarzy – dodaje.

Za zatrudnianiem obywateli Europy Wschodniej przemawia także powszechny wizerunek takiego pracownika. Uważani są oni za silnych, wytrwałych i wysoce zdeterminowanych. To ważne, jeśli wziąć pod uwagę specyfikę harmonogramu pracy w budownictwie – średnio wyrabia się tam ponad 50 godzin tygodniowo.

Jak wygląda branża remontowo-budowlana?

Branża budowlana, obok produkcji i transportu, wymieniana jest jako jeden z sektorów, które planują zwiększyć zatrudnienie w 2019 roku. – Już teraz co czwarty pracodawca wyraża chęć zatrudnienia pracownika ze wschodu. Jeśli wziąć pod uwagę, że w Polsce istnieje tendencja do zwiększania zasobności kadry pracującej umysłowo, trzeba liczyć się z tym, że zwiększy się zapotrzebowanie także na pracowników z wykształceniem wyższym: inżynierów budowlanych czy pracowników nadzoru budowlanego. – mówi specjalista z firmy WorkBalance i dodaje, że pracownicy ze wschodu są nie gorzej wykwalifikowani niż rodzimi, co często okazuje się dużym zaskoczeniem dla pracodawców.

Dodaj komentarz